Adres do korespondencji:

Bożena Dąbrowska
- prezes zarądu

Zarząd spółki

Marek Dąbrowski
- Dyrektor generalny i pełnomocny

NASZ aDRES KORESPONDENCYJNY

HRM -Hotel & Restaurant Management-POLAND sP. z o.o.

31-852 KRAKÓW; oŚ. ALBERTYŃSKIE 15  

NIP: 6783191923 REGON: 389591519 KRS: 0000914765 

NestBank ** **** **** **** **** ****
zarzad@hrm-polska.pl
http://www. hrm-polska.pl/

Nasz lokalizacje:

Hotel

Klub